یکم | مواد لازم برای تبدیل یک اتاق وحشت به یک خانه دنج

دوم | چی تو کله ما می‌گذرد؟

سوم | جدولی برای فلسفیدن

چهارم | از زبان تا معنا

پنجم | جهان را از مفصل‌هایش جدا کن