دانستن 69

درحال بار کردن…

دانستن 68

درحال بار کردن…

ویدئوها

نوروز 1396 دریافت فایل ویدئو دریافت فایل نظر یکی از شرکت کنندگاندریافت
, , ,

فایلهای صوتی آرکی تایپها ( کهن الگوها)

آرکی تایپ زئوس آرکی تایپ پرسفون آرکی تایپ هرمس

فایلهای پی دی اف

لزوم شناخت کهن الگوها مقدمه و لزوم شناخت اسطورهدریافت کهن الگوی هرمس S24-Hermesدریافت کهن الگوی دیمیتر S15-Demeterدریافت

بازيگوشى و تمركز

آيا وقتى مى خواهيد كار مهمى انجام دهيد تمركز لازم را نداريد و بازيگوشى مى كنيد؟ امروز درموقعيت منحصربفردى با كودكى بودم. كودكى كه با من مى خنديد و خوشحال بود. سپس زمان تمرين يكى از درس هايش رسيد و ازمن جدا شد. از سر و صداها متوجه شدم كه مش…

مغالطه علت شمردن مقدم

ین مغالطه ناشی از این فرض خطاست که هرگاه دو حادثه، متعاقباً و پس از یک‌دیگر رخ دهند، صرفاً به خاطر تقدم و تأخر می‌توان حادثه اول را علت و حادثه دوم را معلول دانست، و بدین‌وسیله بین آن‌دو رابطه علیت برقرار کرد. در مواردی که علت چیزی شناخته شد…

تكامل حسى بشريت

همه جا را آشفتگى و خشونت فرا گرفته، آيا هستى بسوى دشمنى بيشتر پيش مى رود؟ همانطور كه طبيعت در مسير تكاملى خود است، در نهايت زندگى نيز مسير دوستانه‌تر شدن را دنبال مى كند، اين سير تكامل حسى زندگى است و مطالعه تاريخ و رفتارهاى اجتماعى بخوبى …