,

پادکستهای لوگوس از حامد قدیری

یکم | مواد لازم برای تبدیل یک اتاق وحشت به یک خانه دنج دوم | چی تو کله ما می‌گذرد؟ سوم | جدولی برای فلسفیدن چهارم | از زبان تا معنا پنجم | جهان را از مفصل‌هایش جدا کن …