برخی از اعضای تیم کلام زنده

کوروش سلیمی

کوروش سلیمی

مدرس و محتوا ساز

مبدع گرافهای حسی و...

افسانه سلیمی

افسانه سلیمی

مدیر مسئول

مدیر مسئول کلام زنده

برخی از اعضای تیم کلام زنده

مهرداد علیزاده

مهرداد علیزاده

مدیر امور نمایندگی ها

جهت هماهنگی دوره ها در استانهای مختلف کشور

علیرضا خوش نیت

علیرضا خوش نیت

مدیر موسسه کلام زنده

مدیریت کل موسسه کلام زنده

محمد محمدی

محمد محمدی

مربی

یکی از مدرسان و مربیان موسسه کلام زنده

رضا سلیمی

رضا سلیمی

مدرس

از مدرسان مجموعه کلام زنده

بهناز

بهناز

مربی

از مربیان کلام زنده

آزیتا نصیری

آزیتا نصیری

مربی

مربی کلام زنده