طرح‌واره یانگ – فرم کوتاه 75 سئوالی

این تست موارد زیر را ارزیابی می کند: محرومیت هیجانی /رهاشدگی/بی ثباتی/بی اعتمادي/بدرفتاری/انزواي اجتماعی/بیگانگی/نقص/شرم/شکست/وابستگی/بی کفایتی/آسیبپذیري در برابر ضرر و بیماری/گرفتار/خود تحول/اطاعت /ایثار /بازداري هیجانی/معیارهاي سرسختانه/استحقاق/…

تست پنج عاملی NEO-FFI پرسشنامه کوتاه 60 سئوالی

1. روان آزردگی (بی ثباتی هیجانی یا عصبیت) (Neuroticism): داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مینای این شاخص را تشکیل می دهد. از آنحایی که هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط تاثیر دارند، د…

EQ تست هوش هيجاني (بار-اون)

اولین مقیاس هوش هیجانی بار- آن در سال 1980 با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه ای از هوش غیر شناختی (بار- آن، 1988، 1992،a 1996، c19996،a1997، b 1997) ارائه فرد …

تست کهن الگوی زنانه

قبل از شروع تست آرکتایپ زنان به نکات زیر دقت کنید : - تست آرکتایپ زنان شامل ۹۱ سوال  می‎باشد که بسیار ساده هستند و در حدود30 دقیقه طول می کشد. - به سوالات به سرعت پاسخ دهید و مکث نکنید اولین جوابی که به ذهن‌تان رسید را بزنید. - در پاسخ …

تست کهن الگوی مردانه

قبل از شروع تست آرکتایپ مردان به نکات زیر دقت کنید : ۱- تست آرکتایپ زنان شامل 64 سوال  می‎باشد که بسیار ساده هستند و در کمتر از ۴۰ دقیقه می توانید همه را پاسخ دهید. ۲- به سوالات به سرعت پاسخ دهید و مکث نکنید اولین جوابی که به ذهن‌تان رسید…

تست شخصیت ایزنک

پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPI) دو ابعاد فراگیر و مستقل شخصیت، برونگرا و درونی و روان رنجورزایی-ثبات را اندازه گیری می کند که بیشتر واریانس در حوزه شخصیت را تشکیل می دهند. هر فرم شامل 57 مورد "بله خیر" بدون تکرار موارد است. شمول یک مقیاس محرک برای ت…

آزمون بیداری قهرمان درون پیرسون – مار

انسان موجودی داستان‌گو است. به اطراف خود نگاه کنید همه در حال بیان داستان هستند، برخی بر مبنای واقعیت و برخی زاده تخیل. اما داستان کلی زندگی یا همان داستان‌های اساطیری انگار دائماً در حال تکرار است. داستان ما  بخشی از داستان زندگی است …